Ekomini

Merak Ettikleriniz

Mağaza açma süreci

Açılışa özel bir destek yapılmaktadır. Dekorasyon ve altyapı tümüyle Ekomini'ye aittir.
Öncelikle işletmeci adayının market işleteceği bilincinde olması, mağazada belirlenen ürün portföyünü bulundurması ve mağazayı haftanın 7 günü ve geceleri en erken saat 00:00'a kadar işletebilecek olması.
Mağazalarda işleticiyle franchise sözleşmesi yapılmaktadır ve her mağazanın ticari ünvanı ve vergi numarası bulunmaktadır. Dolayısıyla karlılık tümüyle işleticiye aittir.
Mağaza bulunduktan sonra iskan kontrolü yapılmaktadır. Yapı kullanım belge bulunurluğu olması ve uygunluk yazısı (100 metre mesafe yazısı) alınması ile birlikte mağaza kiralanır. Ekomini ekibi ve işletmecinin mutabık kaldığı mağazanın mülk sahibi ile, gerekli kontratlar yapılır. İşletmeci çalışma ruhsatına ve TAPDK ruhsatına başvurur. İşletmeci tarafından gerekli belgeler sağlandıktan sonra mağaza açılır.
Her ay insert çalışması yapılmaktadır ve bu dönemlerde tedarikçilerden ilave destekler alınmaktadır.
· Saha ekibinin düzenli ziyareti ve her konuda rahat iletişim
· Mağaza ciro ve karlılıklarının arttırılması konusunda saha ekibinin, işletmeci ile birlikte düzenli uygulamalar planlaması ve hayata geçirmesi
· Ulusal yapılan anlaşmalar dışında bölgesel yapılan tedarikçi anlaşmaları ile mağaza karlılıklarının arttırılması
· Saha ekibinin piyasadan ve pazardan düzenli olarak güncel bilgi paylaşımı ve buna göre planlanan uygulamalar
· Saha ekibinin, işletmeciyi yasal mevzuat ve uygulamalar hakkında düzenli bilgilendirilmesi